This page has been translated from English

หมวดหมู่ | Stian Johansen OBY , กระทู้ TVFA

บูรณาการยุโรป -- ยุโรปอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

Council of Europe

สภายุโรป

บทความก่อนหน้า ในชุดนี้มุ่งเน้นในสหภาพยุโรป แต่สหภาพยุโรปไม่ได้เป็นเพียงองค์กรระหว่างประเทศในยุโรปส่งเสริมการรวมยุโรปในวงกว้าง สภายุโรป (CoE) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีอิทธิพลในยุโรป ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1949, ที่จึงทำให้มันเก่ากว่าของสหภาพยุโรป

ในแฟชั่นที่คล้ายกันเป็นสหภาพยุโรปนั้นมีวัตถุประสงค์ในวงกว้าง นี้เนื่องจากความจริงที่ว่าอำนาจการพิจารณาให้เป็นพันธมิตรทางการเมืองบูรณาการเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างที่จำเป็นเพื่อป้องกันอื่นสงครามระหว่างรัฐเลวร้ายในยุโรป ดังนั้นตามข้อ 1 (ก) ของกฎหมาย, ที่ 1 จุดมุ่งหมายของ CoE คือ"เพื่อให้บรรลุความเป็นเอกภาพมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและตระหนักถึงอุดมคติและหลักการที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันและอำนวยความสะดวกของพวกเขาทางเศรษฐกิจและ ความก้าวหน้าทางสังคม."

บูรณาการที่ขับเคลื่อนด้วยสนธิสัญญา

แม้จะมีจุดมุ่งหมายในวงกว้างของอำนาจ ของ CoE มี จำกัด ในขณะที่สหภาพยุโรปมีลักษณะเป็นองค์กรของตัวอักษรที่นอกอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล, CoE เป็นในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมอย่างเป็นธรรม สมาชิกใน CoE ที่ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยใด ๆ ดังนั้น CoE และอวัยวะที่ไม่อาจผูกรัฐสมาชิกโดยปราศจากความยินยอม

อย่างไรก็ตาม CoE ที่มีการเล่นยังคงมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการทางกฎหมายของยุโรป นี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความจริงที่ว่ามันมีผลสรุปของการอำนวยความสะดวกมากกว่า 200 สนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกของตน เหล่านี้จำนวนมากได้รับความสำเร็จอย่างสูง เนื่องจากวัตถ​​ุประสงค์ของชุดของบทความนี้ผมจะหารือเกี่ยวกับสิ่งเป็น arguably ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสนธิสัญญาเหล่านี้ยุโรปอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งยุโรปและอื่น ๆ

อนุสัญญายุโรปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (ECHR) 2 ได้ลงนามในกรุงโรมเมื่อวันที่ 4 th ของพฤศจิกายน 1950 วันนี้ปีที่ 61 และสิบสี่การแก้ไขในภายหลังจะถือโดยทั่วไปจะในโลกระบบระหว่างประเทศที่ทันสมัย​​ที่สุดสำหรับการปกป้องสิทธิมนุษยชน

"."ระบบเน้นที่นี่คือที่คำในตัวเองซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงเอกสาร -- ข้อความธรรมดา ECHR ในมืออื่น ๆ ที่มีการทำงานที่ดี 3 ระบบศาลที่บุคคลอาจยื่นข้อร้องเรียนต่อรัฐสมาชิกของพวกเขาหลังจากที่หลบหนีการเยียวยาภายในประเทศทั้งหมด และถ้าเขาสัญญาที่ยุโรปศาลสิทธิมนุษยชน (ECtHR) เป็นผู้มีอำนาจที่จะจ่ายเพียงแค่ความพึงพอใจให้กับบุคคลที่ ถึงแม้ว่าการดำเนินการของการตัดสินใจเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของรัฐที่ละเมิดอนุสัญญานี้ที่พวกเขาจะปฏิบัติตามโดยทั่วไปกับ

ศาลมีเขตอำนาจครอบคลุมสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งหมดหลัก ขอบเขตดินแดนของประเทศนอกจากนี้ยังมีการกำหนดไว้อย่างกว้างขวางใน ECHR ศิลปะ 1 :"ภาคีจะต้องมีความปลอดภัยสูงให้กับทุกคนที่อยู่ในเขตอำนาจของตนใช้สิทธิและเสรีภาพที่กำหนดไว้ในมาตราผมของอนุสัญญานี้."(เน้นที่เพิ่ม) บทบัญญัตินี้จะถูกแปลโดย ECtHR เป็นไปไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการกระทำที่อยู่ภายในอาณาเขตของรัฐ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในต่างประเทศถ้าภาคีผู้ทำสัญญาสูงการออกกำลังกายทั้งหมดหรือบางส่วนของอำนาจรัฐที่มี ตัวอย่างของการนี​​้สามารถพบได้ในที่มีชื่อเสียง Al - Skeini และกรณีที่ Al - Jedda ตัดสินใจโดย ECHR ในช่วงฤดู​​ร้อนนี้ที่สหราชอาณาจักรถูกตัดสินลงโทษสำหรับการกระทำที่ได้กระทำโดยกองกำลังติดอาวุธของพวกเขาในระหว่างการยึดครองประเทศอิรัก

ECHR เป็นเครื่องมือที่อาศัยอยู่ที่

ศาลได้อ่านไม่ได้ถูก จำกัด ของการขยายตัว ECHR เพื่อบทความเกี่ยวกับขอบเขตดินแดนของกฎหมายที่ใช้ควบคุม ECtHR ที่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างคลุมเครือบทบัญญัติในอนุสัญญานี้อย่างแข็งขันทั่วกระดาน มันทำให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่า ECHR เป็น"เครื่องมือที่อาศัยอยู่ซึ่งจะต้องตีความในแง่ของเงื่อนไขปัจจุบันวันและความคิดของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในวันนี้ที่"

ดังนั้นวิธีการของการตีความมักจะใช้รูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลอุปนัย - deductive เมื่อใช้กระบวนการสองขั้นตอน, ECtHR แรกมีลักษณะที่กฎหมายแห่งชาติของภาคีผู้ทำสัญญาสูงเพื่อที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นมาตรฐานยุโรปที่พบบ่อย มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้แล้วเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตที่แน่นอนของ ECHR ขวาที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้วิธีการดังกล่าวศาลยังสามารถที่จะพัฒนากฎหมายกรณีในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังช่วยให้ศาลมีเหล็กออกจากความแตกต่างในการป้องกันสิทธิมนุษยชน หากคุณเป็นเพียงประเทศเดียวในยุโรปที่มีการห้ามผ้าห่มเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนนักโทษ -- ตามที่ UK -- การมีโอกาสที่จะ ECtHR จะตีมันลงว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 4

เนื่องจาก"ที่อาศัยอยู่เครื่องดนตรี"หลักคำสอนของศาลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มักจะเป็นกิจกรรมของฝ่ายตุลาการ การวิจารณ์นี้เป็นอย่างน้อยที่มีขอบเขตที่เข้าใจได้ในแง่ของการตีความ evolutive ของศาล อย่างไรก็ตามการใช้วิธีปฏิบัติทั่วไปของรัฐผู้ทำสัญญาสูงที่เป็นความหมายของการตีความที่เกี่ยวข้องภายใต้ศิลปะ VCLT 31 (3) อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะเห็นมันเป็นโปรแกรมประยุกต์ของกฎ"ที่ตามมาการปฏิบัติ"ใน (ค) หรืออาจจะมากขึ้น convincingly, เป็น"กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย"ภายใต้ (ค) เนื่องจากการ ความจริงที่ว่าหลักการทั่วไปของกฎหมาย (แห่งชาติ) จะได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายต่างประเทศ

การปฏิรูปและการภาคยานุวัติของสหภาพยุโรป

ภาพวาดดังกล่าวข้างต้นจาก ECtHR เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาของอนุสัญญานี้เป็นเพียงบางส่วนที่ถูกต้อง ในช่วง 60 ปี 14 เพิ่มเติมได้รับการตราขึ้น เหล่านี้ทั้งแก้ไข ECHR เองหรืออาหารเสริมที่จะมีสิทธิเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงสถาบันขนาดใหญ่ได้รับการทำ ECHR ตัวอย่างเช่นการจัดการเท่านั้นในจำนวนที่ จำกัด มากการใช้งานก่อนที่จะถูกปฏิรูปในปี 1990

การปฏิรูปล่าสุดที่เกิดขึ้นกับโปรโตคอล 14 ซึ่งหลังจากถูกบล็อกโดยรัสเซียเป็นเวลาหลายปีมีผลบังคับใช้กรกฎาคม 2010 นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ ECtHR ที่โปรโตคอลนี้ยังมีการภาคยานุวัติของสหภาพยุโรปในการประชุม

ภาคยานุวัติของสหภาพจะเป็นหัวข้อสำหรับบทความต่อไปและสุดท้ายในชุดนี้ หลังจากที่ให้คุณภาพรวม (ตื้น) มากกว่าสถาบันที่สำคัญที่สุดและเครื่องมือที่อยู่บนสนามการเล่นที่เราจะดูที่ภาคยานุวัติเพิ่มเติมในรายละเอียด เป็นสหภาพที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศแม้จะมีอำนาจที่จะยอมรับการ? และจะเกิดอะไรขึ้น? เหล่านี้จะเรียงลำดับของคำถามที่เราจะนำมาในบทความที่

 1. ธรรมนูญของสภายุโรป, ETS ฉบับที่ 1
 2. อนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน, ฉบับที่ ETS 5
 3. บางคนอาจจะประกวดความจริงที่ว่า ECtHR คือ"กันทำงาน"บนพื้นฐานที่ว่าปัจจุบันมีกว่า 150 000 การใช้งานที่ค้างอยู่ ฉันจะไม่จัดการกับปัญหาที่ในเชิงลึกในบทความนี้ แต่มันควรจะกล่าวว่าศาลในด้านอื่น ๆ มากที่สุดในการทำงานที่ดีกว่าสถาบันระหว่างประเทศที่เทียบเท่า หนึ่งสามารถเห็นกองดาราศาสตร์ของการใช้งานที่ระบุว่าเป็นศาลที่เป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเอง
 4. เป็นกรณีที่อยู่ในสนามและ MT v. UK, nos การใช้งานที่ถูก และ 60041/08 60054/08

โพสต์ไปยัง Twitter

One Response to"บูรณาการยุโรป -- ยุโรปอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน"

  การติดตาม / ติดตาม

  1. [...] อื่นสงครามระหว่างรัฐเลวร้ายในยุโรป ดังนั้นตามข้อ 1 (ก) ของมาตราที่ 1 ของจุดมุ่งหมายของ CoE คือ"เพื่อให้บรรลุความเป็นเอกภาพมากขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ของการ [...]

   ชอบหรือไม่ชอบ : Thumb up 0 Thumb down 0


  ปล่อยให้ตอบ

  อัฟกานิสถาน อาหรับฤดูใบไม้ผลิ ของจีน จีนมุมมองที่ มุมมองของจีนเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ drones สภาพแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ของสหภาพยุโรป สิทธิมนุษยชน ของ ICC ICTY อินเดีย ระหว่างศาลอาญา ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมาย อิหร่าน อิสราเอล ผู้พิพากษา Xue Hanqin กฎหมายของทะเล ลิเบีย Muammar Gaddafi นาโต้ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ละเมิดลิขสิทธิ์ สาธารณะกฎหมายสากล R2P การข่มขืน รับผิดชอบในการป้องกัน รวันดา โซมาเลีย การละเมิดลิขสิทธิ์โซมาเลีย ซูดานใต้ ซูดานใต้ ศาลพิเศษสำหรับ Sierra Leone การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน Sutton Colloquium ซีเรีย สหรัฐอเมริกา สนธิสัญญา สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา Ved Nanda Xue Hanqin
  ไปที่ DJILP ข่าว

  @ View_From_Above

  วันที่โพสต์โดย

  ธันวาคม 2011
  M ที่ T W ที่ T F S S
  « พ.ย.
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ Sturm วิทยาลัยกฎหมาย